В конкурса на Ученическия институт на БАН за 2018 г. са постъпили 28 проекта на ученици с интереси и умения в областта Изкуствознание и изобразително изкуство. Компетентно жури ще оцени и класира творческите умения на авторите по време на петата ученическа научна сесия на УчИ-БАН, която ще се проведе на 16 и 17 ноември в централната сграда на Българска академия на науките. Награждаването на най-високо отличените ще бъде на 16 и 17 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“.

Ученическият институт на БАН стартира своята ежегодно провеждана от 2014 година конкурсна сесия с откриване на изложба с ученически рисунки.

В изложбата под надслов „Европейско културно наследство“ се включиха  автори на рисунки, експонирани във фоайето на Българска академия на науките. Те са талантливи ученици от Национална гимназия по приложни изкуства „Св. Лука”, София.

Изложбата беше открита на 6 ноември от акад. Петър Кендеров – ръководител на УчИ-БАН, който съобщи, че през тази година организаторите са решили да отворят възможност за изява на млади художници. „Надявам се един ден да имаме и музиканти, и други видове изкуства“,  допълни той.

Директорът на Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ Лилия Балева също изказа желание за бъдеща съвместна работа и интересни проекти.