Научна апаратура за подпомагане на изследванията на учени от Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН (ИОХЦФ-БАН) беше връчена на официална церемония от г-н Йорг Шенк, ръководител на отдел „Наука“ в Посолството на Федерална република Германия. Събитието се проведе на 28 ноември в залата на (ИОХЦФ-БАН).

Дарението е на стойност 30 хиляди евро и е осигурено от  фондация „Александър фон Хумболт“ за научните изследвания на проф. Людмил Антонов и проф. Владимир Димитров. Новата научна апаратура включва портативни спектрометри, които могат да се използват за бърз и недеструктивен анализ на храни и напитки, сушени дроги и лекарства, етерични масла и дори обекти на културното наследство.

В своята лекция „Зелената аналитична химия: миниатюрни ли са сегашните миниатюрни инструменти?“ проф. дхн Людмил Антонов разказа на  достъпен език за съвременните тенденции при миниатюрните инструменти, използвани в аналитичната химия. След това той демонстрира как действат на практика новите спектрометри.