Тържествено честване по повод 90 години от създаването на Института за гората на Българската академия на науките (ИГ–БАН) се проведе на 30 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Събитието е последно от поредица мероприятия, организирани по случай годишнината на института.

Институтът за гората е утвърден научно-изследователски център, който успешно съчетава традициите, съвременните възможности и иновациите в областта на горското стопанство и биологичните науки, каза в словото си директорът доц. Миглена Жиянски. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски поздрави служителите на института за празника и припомни, че малко научни звена са носители на толкова дългогодишна традиция.

По повод годишнината почетен знак на Института за гората получи чл.-кор. Пламен Мирчев. С почетни грамоти бяха отличени учени и служители на института.

След церемонията се проведе семинар на тема “Традиции и новости в горскостопанската наука”.