Вторият международен симпозиум, посветен на чакала и другите видове диви кучета (Canidae), се проведе от 31 октомври до 2 ноември 2018 в Гърция

 

Научният симпозиум привлече над 80 учени от цял свят (https://sites.google.com/view/2ndjackalsymposium/home).

България беше представена от петима експерти в областта на екологията, опазването и управлението на популациите на тези видове, сред тях трима учени от БАН, които изнесоха три пленарни лекции и три доклада. Проф. Николай Спасов (НПМ-БАН) и проф. Георги Марков (ИБЕИ-БАН) са и членове на научния комитет на симпозиума.

Сред основните акценти в дискусиите бяха изследванията на златистия чакал (Canis aureus) и на други близки видове като вълк (Canis lupus), черногърб чакал (Canis mesomelas), ивичест чакал (Canis adustus), африкански вълчи-чакал (Canis anthus), етиопски вълк (Canis simensis) и койот (Canis latrans).  Изнесените доклади представяха екологията, опазването и управлението на популациите на тези видове, както и изследвания върху необяснимата експанзия на златистия чакал в Европа през последните десетилетия. 

Ключови лектори бяха международно признати учени в областта на дивите каниди като Патриша Молман (Танзания), Клаудио Силеро-Зубири (Великобритания), Джала Ядвендрадев (Индия), Николай Спасов (България, НПМ-БАН), Мат Хейуърд (Австралия), Стенли Герт (САЩ), Суви Виранта (Финландия), Йозеф Лански (Унгария), Вислав Богданович (Полша), Душко Чирович (Сърбия), Калин Герман (Румъния), Стоян Стоянов (България, Лесотехнически университет), Георги Марков (България, ИБЕИ-БАН), Миха Крофел (Словения) и Гиоргос Гианатос (Гърция).