БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
гр. София 1040, ул. 15 ноември № 1 

Българска академия на науките отдава под наем разработен търговски обект – клуб РЕСТОРАНТ, разположен на партерен етаж в сградата на БАН, град София-център, ул. 15 ноември № 1, с обща площ 144 кв.м. Ресторантът ползва красива градина във вътрешен двор.

месечна наемна цена и срок за отдаване под наем – по договаряне;

Всеки кандидат наемател трябва да представи предложени – оферта, което да включва преференциални условия за служителите на БАН с приложени примерни менюта и цени.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, след предварително уговорен ден и час.

Срок за подаване на оферти – 15.01.2019 г. Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на БАН всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15 ти ноември №1, до отдел Управление на собствеността.

За контакти:  инж. П. Йорданова – 02/979 5281 и 0889 366 403
e-mail: pepa_y@cu.bas.bg и

В. Новоселова – тел.: 02/979 5308 и 0884 322 008
e-mail: v.novoselova@cu.bas.bg