Документална изложба на Научния архив на БАН представи събитията в Брест-Литовск през август 1915 г. Експозицията на тема „Брест-Литовск през август 1915 г. Градът и войната през погледа на военния кореспондент” се проведе в рамките на съвместен проект на Научния архив на Българската академия на науките и Архива на Националната академия на науките на Беларус по линия на ЕБР и представя фотографии от фонда на редовния член на БАН Андрей Протич. Снимките, които бяха показани в Централното фоайе на БАН, са направени от германски военен кореспондент, съпровождал германската армия по време на нейното настъпление на Източния фронт през Първата световна война през лятото и есента на 1915 г. От големия масив запазени снимки от придвижването на военните през Галиция, Полша и Литва са подбрани тези, които са свързани с историята на град Брест-Литовск, днешен Брест на територията на Република Беларус, древен град с хилядолетна история. Част от снимките показват моменти от пътя на германските и австро-унгарските части по подстъпите на града: окопи, придвижване на обоз и полева кухня, землянката на Червения кръст и др. Фотографии разкриват живота в града след напускането на  руските военни: евакуацията на част от мирнит­е жители, опожарените квартали и останките от взривената крепост, руските военнопленници, германските и австро-унгарските войници и офицери в минути на почивка. Фотографиите, подбрани за изложбата, са ярко доказателство за безсмислеността на войната, пречупваща житейските съдби и унищожаваща граденото от поколения.

Свидетелят на разрушенията, офицерът от германския Генерален щаб капитан Пелман описва видяното така: Бяхме обкръжени от море от огън и дим, затъмняващо пътя толкова, че нищо не се виждаше на няколко крачки. Течаха ни сълзи. Целият обръч от казарми, заобикалящ цитаделата, комендантският дом, от балкона на който нашият кайзер някога приветстваше руския си полк, всичко гореше със силен пламък. Заради жегата се дишаше трудно. Навсякъде лежаха купчини снаряди, към които се приближаваше огънят. Хората спасяваха продоволствието от горящите складове, тъй като не стигаха човешките сили, за да угасят такъв пожар. Излязохме от цитаделата и се насочихме към града. И тук мостовете над Мухавец бяха разрушени; но скоро открилата се пред очите ни картина ни накара да спрем, разбрахме, че и дума не може да става да «влезем в града». Като закопани се спряхме, гледайки това гигантско зрелище. Докъдето стигаше погледът, виждахме само огромно море от издигащ се към небето огън, над който, затъмнявайки слънцето, се издигаше огромен облак дим, възвестяващ на цялата околност: «Брест загина!»