На сайта на Народното Събрание на Р. България, секция парламентарен контрол (https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/31271) са публикувани въпроси на народния представител проф. Станилов към министъра на образованието и науката, касаещи резултатите от финансовия одит на НИМХ-БАН.

Предоставената информация от министър Вълчев недвусмислено потвърждава, че твърденията на ръководството на НИМХ-БАН за липса на средства за изпълнение на дейностите на института след 01.07.2018 г., са безпочвени.

Напомняме, че ръководството на НИМХ нееднократно рекетира обществото с твърденията, че ще спре прогнозите за времето по финансови причини.

С документите можете да се запознаете ТУК и ТУК