Новата си книга „Лазерът“ представи акад. Никола Съботинов в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата е посветена на едно от значимите български постижения в областта на лазерната наука и техника – лазер с пари на меден бромид. Той е пуснат в действие за първи път от Никола Съботинов през 1974 г. в Института по физика на твърдото тяло на БАН. Лазерът с пари на меден бромид се произвежда в България, Австралия и Южна Корея. Вече повече от 30 години, той представлява интерес за нуждите на медицината, научните изследвания и лазерни технологии.

По време на изследването на лазера е направено откритие от голямо значение, което показва, че малки примеси от водород в активната му среда повишават изходната мощност на излъчването и коефициента на полезно действие два пъти. Този ефект бързо намира световно приложение при разработката на мощни медни лазери. Използва се за нуждите на лазерните ядрени изследвания в Ливърморската национална лаборатория „Ърнест Лоурънс“, САЩ, и в Ядрения център на „Тошиба“, Япония. Българското изобретение на лазера с пари на меден бромид е патентовано в България, САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия.

Научните публикации на българските учени, посветени на лазерите с метални пари, са високо ценени в чужбина и са влезли в студентските програми за обучение по лазерна физика в университета на Оксфорд, Великобритания, и в университета „Ибараки“, Япония. Международното признание на българските научни изследвания и приложни резултати, описани в книгата, се изразява в мнението на световноизвестни учени от Великобритания, САЩ, Япония, Русия и България.

Академиците Ячко Иванов, Ангел Попов и Петър Атанасов говориха по време на представянето за уникалното постижение на акад. Съботинов, което определиха като прекрасен пример за иновация в българската физика.

Акад. Никола Съботинов се обърна специално към младите хора, които присъстваха на представянето, да имат надежда за реализация в България. Той обяви, че дарява екземпляри от книгата си на библиотеката на Софийската математическа гимназия и на всички природо-математически гимназии в страната, които проявят интерес.

Българската академия на науките, Общоакадемичният семинар „Съвременни проблеми на науката“, Институтът по физика на твърдото тяло на БАН и Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ са организатори на събитието.