Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът Карина Ангелиева посетиха Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ (ИБИР-БАН). На срещата присъства и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Учените от института показаха две от четирите си лаборатории: Клетъчни култури, физичен и химичен анализ и Ин-витро оплождане и ембрионтрансфер. Обсъдени бяха инфраструктурни и кадрови аспекти от работата им, проблеми като липсата на научно предприемачество, както и необходимостта от съществуването на интердисциплинарен биотехнологичен център в България.

Директорът на ИБИР – БАН проф. д-р Сорен Бохос Хайрабедян наблегна на това , че основната цел на института е да продължи да се развива като водещ център по репродуктивна медицина, какъвто е бил до момента. За целта учените предвиждат да насочат усилията си към развитието на биотехнологиите към персонализираната медицина, която, от своя страна, е тясно обвързана с онкологичните заболявания и тяхната превенция.

Приобщаването на учащите към интересния свят на биологията е също една от големите задачи, които институтът си поставя. В рамките на проект „Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти“ се организират летни школи и ателиета за ученици и студенти с интереси в областта на биологията. По този начин младите учени искат да мотивират децата да се посветят на тази наука.