Националната научна програма „Нисковъглеродна  енергия  за транспорта и бита“ (Е+) беше представена на 8 февруари в зала “Проф. Марин Дринов” на БАН. Програмата е финансирана от Министерството на образованието и науката и ще се изпълнява в продължение на три години, обяви ръководителят й чл.-кор. Константин Хаджииванов. Той допълни, че е включен научно-изследователският потенциал на седем университета и осем института на БАН, осигурявайки условия за интегрирано провеждане на научно-изследователски и научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката. Общините Русе, Варна, Бургас, Благоевград и Столична община са поканени като асоциирани партньори на научните организации.

Националната програма обхваща три основни компонента: Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия (ръководител проф. Евелина Славчева), Електрически превозни средства и водородна мобилност (ръководител проф. Дария Владикова) и Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид (ръководител доц. Димитър Панайотов). Предвижда се научните разработки на иновативни методи в използването и съхранението на чистата енергия да намерят приложение в демонстрационни проекти като изграждане на автономно енергийно захранване на еднофамилна жилищна сграда и тролейбус с хибриден удължител на пробега на „батерия – горивна клетка“. След приключване на научната работа по програмата, с подкрепата на асоциираните партньори научните разработки ще намерят практическо приложение. Отличителен елемент на националната програма е изготвянето на аналитични доклади, които ще бъдат изпратени до ресорните министерства.

По време на представянето доц. Елисавета Пенева от СУ „Св. Климент Охридски” изнесе лекция на тема „Глобалното затопляне и климатичните промени – мерки за смекчаване“. На събитието присъстваха зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, проф. Иван Димов и проф. Костадин Костадинов от Министерството на образованието и науката, ректори, представители на ръководството и на институтите на Българската академия на науките.