Фотоизложба в Националния природонаучен музей показва основни моменти от експедиция на екип учени с ръководител проф. Николай Спасов, проведена в Aзербайджан през 2018. Официалното откриване на “Eкспедиция в Азербайджан: по стъпките на кавказкия леопард” се проведе на 11 февруари 2019 г. в присъствието на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан в София.

Целта на експедицията ни беше да тръгнем по следите на изчезнали и изчезващи видове хищници, като от основен интерес за нас като учени са туранският каспийски тигър, кавказкият леопард и ивичестата хиена. Идеята ни беше да съберем сведения, които да ни помогнат да набележим мерки за опазването на тези животни, разказа по време на откриването проф. Николай Спасов. Той допълни, че екипът е успял с помощта на фотокапан да направи две снимки на кавказки леопард. До момента в Азербайджан подобни снимки са правени много рядко и приносът на българските учени ще е важен за проследяване пътя на миграцията на леопарда.

Фотоизложбата “Eкспедиция в Азербайджан: по стъпките на кавказкия леопард” може да бъде разгледана в Националния природонаучен музей на БАН до 15 март.