Директорът на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков и директорът на Националната лаборатория по компютърна вирусология на Българската академия на науките доц. д-р Димитрина Полимирова подписаха на 12.02.2019 г. меморандум за сътрудничество между двете институции. Документът регламентира съвместното участие на експерти и учени в проекти, обучения, семинари и конференции, провеждане на съвместни срещи и дискусии, обмен на данни от национални и международни изследвания и проучвания, както и реализиране на инициативи за подобряване на информираността и повишаване капацитета на научната експертиза на двете организации.