Академик Ангел Гълъбов отбеляза своята 80-годишнина и 55 години научна кариера с тържество в Българската академия на науките. Акад. Гълъбов e световно известен български учен – вирусолог,  доктор на медицинските науки със значителен принос за развитието на българската микробиология и вирусология.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски го поздрави от името на ръководството на Академията и на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН. В словото си той отбеляза значителния принос на акад. Гълъбов за разработването и внедряването във фармакологичната индустрия на редица антивирусни препарати, както и за развитието на  Института по микробиология „Стефан Ангелов”. Акад. Ангел Гълъбов е вписан в Златната книга на българските изобретатели за свои 39 антивирусни изобретения. Той е основател и председател на Балканското микробиологично дружество, което обединява организации от девет държави.  

Поздравителни адреси по повод годишнината на акад. Гълъбов изпратиха президентът Румен Радев, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, представители на научни организации от страната и чужбина.

В словото си по време на празника акад. Ангел Гълъбов се обърна към младите учени с пожелание да пазят традициите и да продължават своето професионално развитие, подкрепяни от Българската академия на науките и държавата.  На тържеството по случай своята годишнина акад. Гълъбов подари на присъстващите книгата „Вирусологията – моят път“.