Катя Каменова – Стоянова, докторант в Института по полимери – БАН, е носител на наградата на проф. Иван Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2019 г. Отличието се присъжда за изследванията й, свързани с нов тип функционални мицели със зададен състав и характеристики за контролирано доставяне на инсулин. Наградата връчиха проф. Иван Шопов и проф. Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България.

Церемонията се проведе на 1 март в Института по полимери на тържество по повод 29-ата годишнина на института. Преди шестнадесет години проф. Иван Шопов, бивш директор на Института по полимери и дългогодишен председател на Съюза на химиците в България, учредява със свои средства Национална награда на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите“. В конкурса тази година участваха Росен Георгиев от Института по оптически материали и технологии “Акад. Йордан Малиновски” – БАН, Селен Исмаил от Химикотехнологичен и металургичен университет, София и Катя Каменова – Стоянова от Института по полимери – БАН.