Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и кметът на Плевен Георг Спартански подписаха на 28 февруари 2019 г. в гр. Плевен  меморандум за сътрудничество между Българската академия на науките и Община Плевен.

Споразумението е с продължителност 5 години и в него се предвижда задълбочаване на сътрудничеството между институтите на БАН и местните власти, културните и образователните институции, бизнеса, както и кандидатстването със съвместни проекти.

Меморандумът цели чрез развитие на образованието и науката партниращите страни да си съдействат така, че съвременните научни познания и опит да посрещнат изискванията на индустрията в Плевенски регион.

След церемонията по подписването в Телекомуникационния център на Медицински университет – Плевен, акад. Димитър Димитров откри изложбата „Жените в историята на Българската академия на науките“ – Из художествено-документалното наследство на БАН.

Под патронажа на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и кмета на Плевен Георг Спартански на 1 март в Медицински университет – Плевен се проведе Ден на биомедицината. Научният форум се организира от Регионалния академичен център – Плевен с подкрепата на БАН и в тясно сътрудничество с Националната академична мрежа. 

Научната сесия се проведе в зала „Амброаз Паре” на Телекомуникационния център на МУ-Плевен. Лекции изнесоха водещи учени от БАН.

Акад. Дамян Дамянов, зам.председател на САЧК, говори за впечатляващото присъствие на биотехнологиите в съвременното лечение на онкологичните заболявания. чл.-кор. Григор Горчев представи 15-годишния опит на плевенските гинеколози, хирурзи и уролози в използването на роботични системи. Проф. Славчо Томов, ректор на МУ-Плевен, запозна аудиторията с иновациите, които ще навлязат в медицината през следващите години. Акад. Атанас Атанасов обърна внимания на влиянието на храните върху човешкото здраве, а акад. Александър Александров – за приноса на горите за поддържане на добри атмосферни условия и отражението на нарушенията върху човешкото здраве.

По настояване на домакините, акад. Димитър Димитров изнесе лекция за социалните конфликти, а проф. Гарабед Минасян направи конкретна икономическа оценка на настоящето и бъдещето на Плевенска област.

На форума присъстваха членове на академичната общност, ръководители на общинската и областната управи, ръководството и сътрудници на Съюза на учените в България – клон Плевен, представители на местния бизнес, студенти, средношколци и граждани.