Среща “Жените от науката и бизнеса” се проведе за шеста поредна година в Бургас. Организатори на форума бяха Регионалният академичен център в Бургас и Търговско- индустриалната камара в града.

В срещата като лектори участваха акад. Димитър Димитров и акад. Атанас Атанасов, членове на САЧК на БАН, както и проф. дфн Петър Петров, ръководител на Националната академична мрежа от центрове на БАН. Проф. Севдалина Турманова, координатор на РАЦ – Бургас при БАН, откри срещата и говори за съвременната жена като активен участник в динамичния живот и цената за успеха й. Тя приветства дамите от името на областния управител на Бургас Вълчо Чолаков.

Проф. Петър Петров обяви пред участниците, че през 2019 година Българската академия на науките ще отбележи своята 150-та годишнина. Академията е правоприемник на Българското книжовно дружество, учредено на 12 октомври 1869 г. в румънския град Браила. Това е едно от върховите събития през Българското възраждане, наред със създаването на първото българско читалище в Свищов и учредяването на Българската екзархия, каза проф. Петров и допълни, че днес БАН е водещият научен, експертен и духовен център на България.

Академик Атанас Атанасов изнесе лекция на тема „”Българското земеделие, здравето и дълголетието”. Той говори  за  новите технологии, здравословното хранене и възможностите за повишаване качеството на човешкия живот. Академик Димитър Димитров изнесе лекция на тема „Ролята на преговорите при разрешаване на конфликти“.

В шестата среща “Жените от науката и бизнеса” участваха повече от 60 жени, представители на бизнеса и науката, институциите и обществения живот на Област Бургас.

След дискусиите беше открита изложба за Марин Дринов – основател и председател на Българското книжовно дружество. Експозицията е на Научния архив на Българската академия на науките и е посветена на основните моменти от живота и дейността университетският учен историк.