Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се срещна с посланика на Р Беларус в България Н.Пр. Александр Лукашевич. По време на разговора беше обсъдено българо-беларуското сътрудничество в областта на науката и технологиите и изпълнението на съвместни научно-изследователски проекти. Обменът на информация между учени от България и Беларус в областта на иновациите и високотехнологичните приложни разработки с цел тяхното приложение в  двете страни ще продължи, стана ясно на срещата.

Н.Пр. Александр Лукашевич представи работата и достиженията на учебно-научно-производственото републиканско единно предприятие “Унитехпром БГУ“, в т.ч. и създаването на противоракови лекарствени средства. Предстои провеждане на заседание на българо-беларуската работна група за сътрудничество в областта на науката и технологиите.