Ежегодното Общо събрание на Федерацията на всички европейски академии – ALLEA ще се проведе на 8 и 9 май в Берн, като домакин ще бъдат Швейцарските академии за изкуства и науки. Тази година Федерацията отбелязва 25 години от основаването си. Фокусът на научния симпозиум, който ще се проведе по време на сесията, ще бъде върху ролята на научните организации в европейското общество.

Последният четвърт век е период на огромна промяна в областта на науката, която е засегнала както дисциплинарните дискурси, така и моделите на институционално управление: от една страна, научните теми като енергетиката, здравето или цифровите данни станаха трансдисциплинарни и се превърнаха в глобални предизвикателства; от друга страна, европейските научни институции станаха  двигатели на високите постижения и иновациите и също така оказват голямо въздействие върху трансформацията на европейските общества в нашата дигитална ера, казва президентът на ALLEA Антонио Лоприено.

Тазгодишната награда „Мадам дьо Стал“ ще бъде присъдена на икономистът Мариана Мацукато за нейната широкообхватна и стимулираща дейност в областта на политическата икономика и по-специално нейните новаторски приноси за разбиране на ролята на държавата в иновациите. Мацукато работи за подобряването на сътрудничеството между академичните среди и европейската политика. Приносът й към програмата на ЕС за научни изследвания и иновации е безспорен, като тя продължава да насърчава междудисциплинарното сътрудничество за постигане на иновации с обществена значимост както в рамките на Европа, така и извън нея.

Престижното отличие за принос към културните ценности на Европа се връчва за шеста поредна година. Наградата е създадена, за да се отбележи дълбоко вкорененото разбиране за европейската култура като свързана от разнообразието, подкрепено от динамичен и енергичен интелектуализъм.