Националният природонаучен музей на БАН (НПМ – БАН) притежава уникални колекции от безгръбначни и гръбначни животински видове, които непрекъснато се обогатяват след експедиции на учените в музея.  Това съобщи директорът проф. Николай Спасов по време на тържествено събрание по повод 130-годишнината на най-стария музей в България.

Националният природонаучен музей на БАН разполага с изключително богата колекция на безгръбначни животни – над 1 милион единици са събрани и изследвани от учените в музея. През последните пет години колекцията е обогатена с нови 50 хиляди пеперуди от България и света. В института се намират най-големите колекции от безгръбначни животни в България, една от най-богатите колекции на мъхове, както и сбирка на една четвърт от всички известни в света минерали. Националният природонаучен музей притежава и някои изключително редки видове като каролинският папагал например, който отдавна е изчезнал от природата вид и може да бъде видян само в няколко музейни сбирки в света.

Наред с тези факти проф. Николай Спасов припомни и научните постижения на учените от института.  През последните години са издадени няколко значими научни труда, сред които и първото глобално зоогеографско обобщение на фауната на паякообразните в света на д-р Петър Берон „Zoogeography of Arachnida”. Директорът на музея  акцентира и върху резултатите от експедициите на екипа през последните 5 години. Според находки на проф. Спасов и негови чужди колеги, които датират от преди повече от 7 милиона години, има основателни данни да се смята, че първият прачовек е обитавал българските земи.

Описани са нови видове и родове изкопаеми бозайници и птици като нов род голяма котка, описано е най-старото преживно животно на Европа, два нови вида плейстоценски птици: хемуски орел змияр и ботуненска пъструшка, преоткрит е смятаният за изчезнал от фауната на света преди 30 години вид риба – Romanogobio antipai в българския участък на река Дунав. Учените са открили и описали и нов, неизвестен за науката вид бозайник – къртицата Talpa martinorum.

Националният природонаучен музей е основан през 1889 г., когато княз Фердинанд представя колекциите си от препарирани птици, бозайници и пеперуди. Като научна институция в състава на БАН, музеят е единствен или основен изследователски център за България в областта на биоспелеологията и проучването на прилепната фауна, ентомологията, херпетологията, палеонтологията на гръбначните животни, археозоологията, опазването на фауната.

Екипът на НПМ – БАН си е поставил амбициозната задача да надгради и доразвие института със създаването на нова зала в музея, която по атрактивен начин да показва еволюцията в природата.

Тържеството по случай 130 години от основаването на Националния природонаучен музей се проведе на 9 април в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. По този повод бяха получени поздравителни адреси от името на президента Румен Радев, председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, на представители на научни и образователни институции в България.