Знаковата роля на Търновската конституция за полагане на основите на правовата държава на освободеното българско общество обсъдиха учени на кръгла маса „140 години конституционализъм в България“. Засегнати бяха и въпросите за влиянието на конституционализма за изграждането на правната система на Европейския съюз, за конституционната идентичност на държавите членки, както и за валидността и легитимността на правото.

Кръглата маса се проведе на 08.04.2019 г. в заседателната зала на Института за държавата и правото на БАН. Участваха директорът на института проф. д-р Ирена Илиева, проф. д-р Емилия Друмева –бивш конституционен съдия и секретар по правни въпроси на президента и проф. д-р Стефка Наумова.

Кръглата маса е част от поредицата планирани събития, организирани от Института за държавата и правото по случай честването на 150-годишнината на БАН. На кръглата маса присъстваха и множество други учени от областта на правото, както и практикуващи юристи, които препълниха заседателната залата на Института за държавата и правото.