Националният антропологичен музей при Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН отбеляза 12 години от своето създаване. Това е единствената музейна институция в страната, чиято постоянна експозиция е изцяло посветена на физическия облик и характеристики на хората, населявали българските земи от древността до днес.

Събитието по повод годишнината на най-младия музей в структурата на Българската академия на науките се проведе на 11 април и беше посветено на  150-годишнината на БАН. Ръководителят на музея доц. д-р Атанас Кацаров представи обновената част от постоянната експозиция, която обхваща дълъг период от човешката еволюция – от реконструкция на живота на пещерните хора до двойноспиралния модел на молекулата на ДНК.

Проф. Светлозара Петкова, директор на ИЕМПАМ-БАН, подчерта ефективната приемственост между поколенията учени в областта на антропологията, довела до създаването и успешното развитие през изминалите години на Националния антропологичен музей.

По случай празника бяха получени поздравителни адреси от научни организации и музеи от цялата страна.