С юбилейна конференция на тема „Централна лаборатория по Приложна физика – 40 години научно-приложни изследвания и иновации в полза на обществото” академичната лаборатория отбеляза 40 години от създаването си.

Централната лаборатория по Приложна физика (ЦЛПФ-БАН) е академично специализирано звено в БАН, което провежда научни и научно-приложни изследвания, разработки и иновативен трансфер в областта на материалите и технологиите, в това число наноматериалите и нанотехнологиите и енергийната ефективност.

При откриване на юбилейната конференция, приветствие от името на Ръководството на БАН, поднесе чл.-кор. Константин Хаджииванов, заместник-председател на БАН, който подчерта, че „още от създаването си през 1979 г. дейността на Лабораторията е насочена основно към научно-приложните изследвания и неслучайно през 1984 г. към Лабораторията е създадено пилотно производство, което две години по-късно прераства в малко предприятие за сензори и сензорни устройства“.

Директорът на Лабораторията доц. Лиляна Колаклиева представи иновативните разработки на ЦЛПФ-БАН, които учените разработват в полза на обществото и които правят Лабораторията ключово научно-приложно звено в Пловдивския регион. Внимание беше отделено и на технологичната и изследователска инфраструктура, която в момента се изгражда в рамките на Националния център по мехатроника и чисти технологии, както и по проектите „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ и „Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и фолклорни) – Инфрамат/INFRAMAT”.

ЦЛПФ-БАН извършва иновативен трансфер на твърди износоустойчиви покрития за удължаване на времето на работа на инструменти предназначени за металообработващата промишленост; свръхтвърди високотемпературни и износоустойчиви покрития за „сухо“ машинно обработване; технологии и оборудване за електролитно-плазмено полиране на детайли от неръждаема стомана, алуминий и алуминиеви сплави; високоефективни енергоспестяващи RGB светодиодни системи за оранжерийни приложения; автономни енергоспестяващи станции, работещи на базата на алтернативни източници на енергия с приложение в биологичното в над 30 български и чужди фирми.