Регионалният академичен център – Плевен беше съорганизатор на Годишната международна научна конференция на факултет „Авиационен“, която се проведе на 11 и 12 април 2019 г. Чрез участието си в традиционната годишна конференция Регионалният академичен център в Плевен допринесе за задълбочаване на връзките на факултет „Авиационен“ с Академичната мрежа и Националния военен университет „Васил Левски“.

Във форума участваха проф. дфн Петър Петров – главен координатор на Националната академична мрежа и доц. Теодора Вълова – д.п., координатор на РАЦ Плевен и член на Международния научен комитет на конференцията. Бяха представени над 70 научни доклада в девет основни направления. Сборникът доклади от Годишната международна научна конференция на факултет „Авиационен“ 2019 е в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.