Пет области на сътрудничество обсъдиха учени от Българската академия на науките и Китайската академия за обществени науки (КАОН) на съвместна среща, която се състоя 18 април 2019 г. в Академията.

Единадесетчленната делегация от КАОН, водена от нейния зам.-председател проф. Гао Пейонг се срещна с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и част от ръководството. Обсъдени бяха възможности за допълнителни съвместни дейности извън официалното споразумение, подписано между двете академии през 2015 г. Учените постигнаха съгласие по пет области на сътрудничество: обмен на млади учени; възможност за работа с постдокторанти; обмен и сътрудничество в областта на хуманитарните науки; възможност за публикуване в научните списания на двете академии; съвместна работа по платформите за сътрудничество 16 + 1 и „Един пояс, един път“. На срещата присъстваха също директори и учени от Института за икономически изследвания, Института за държавата и правото, Института за изследване на населението и човека и Институт за изследване на обществата и знанието.

Действително сътрудничеството с вашите три академии е дългосрочно, както КАОН, така и с Китайската академия на науките, каза акад. Ревалски и подчерта, че с тази среща се надяваме да намерим пътища за обогатяването му.

КАОН е най-големият изследователски център в Китай в сферата на икономиката, обществените науки, регионалните и международните въпроси. Академията изготвя материали за нуждите на китайското правителство по текущи и стратегически въпроси на развитието на Китай, региона и света. Академията има 38 изследователски института и 180 професионални изследователски центъра, в които работят 57 академици, 133 член-кореспонденти, над 3300 експерти и учени в следните направления: литература и философия, история, икономика, право и обществени науки, международни изследвания. Следят се постоянно и се дават оценки и препоръки по 300 показателя за цялата страна.