Дванадесетият пролетен семинар на докторантите и младите учени от институтите на БАН се проведе от 19 до 21 април в творческия дом “Витоша“ на БАН. В него взеха участие докторанти, млади учени и постдокторанти от осем института на Българската академия на науките. Докладите на участниците обхванаха актуални области на химията и предизвикаха оживени дискусии. Семинарът беше посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките и на 150 годишнината от създаването на Периодичната таблица на химичните елементи от Дмитрий Менделеев. По този повод гост-лектори бяха беше гл. ас. Димитър Христов от Института за исторически изследвания – БАН, чиято лекция за развитието на Академията от създаването на Българското книжовно дружество до днес, внесе силно емоционално преживяване сред участниците в семинара. С втора лекция като гост-лектор гл. ас. Мария Атанасова разказа интересни факти за Периодичната таблица на химичните елементи.

Традиционно в програмата бяха включени и научно-образователни лекции от областта на химията, физиката и материалознанието, представени от проф. Петър Петров – ИП, проф. Даниела Ковачева – ИОНХ, доц. Веселин Тончев – Физически факултет на СУ, доц. Красимир Темелков – ИФТТ, гл. ас. Величка Стрижкова – ИОМТ.

В пролетните семинари на докторанти и млади учени от БАН до момента са взели участие 253 млади учени, докторанти, студенти и постдокторанти, а повече от 55 изявени български учени, работещи в актуални области на съвременната наука са допринесли за утвърждаването на научното мероприятие, за което им благодарим.