Проф. дмн Николай Янев  от  Института по математика и информатика на БАН е удостоен с почетното звание Doctor Honoris Causa на Университета на Екстремадура, Испания. Проф. Янев е отличен за своите изследвания в областта на математиката, по-специално в теорията на вероятностите и математическата статистика. Предложението за наградата е направено от Факултета на науките на честванията по повод 50-ата годишнина на Университета на Екстремадура.

По време на церемонията заедно с проф. Янев почетната титла получиха още четирима световнопризнати учени. Професор Николай Янев е бивш директор на Института по математика и информатика (ИМИ) (1993-1999), ръководител на секция „Вероятности и статистика“ (2000–2012) и понастоящем „професор емеритус“ в ИМИ-БАН.