Научно-индустриална лаборатория „Индустрия i2030“ (RILab i2030) беше открита на 13 май в Българската академия на науките. Тя е структурирана в девет лаборатории, разположени в Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ – БАН) и Института по механика (ИМех) на БАН.

Основната апаратура в лабораторията е на двата института, каза проф. Димитър Карастоянов от ИИКТ – БАН  и допълни, че предприятията, участващи в консорциума, са предоставили лицензирани програмни продукти за симулация на процеси, както и апарати за научни изследвания, като предстои тази научна инфраструктура да се обогати. В консорциума, освен двата института на БАН, участват още FESTO, Давид Холдинг, АМG Technology, NanoTech Lab и Софийска младежка иновационна лаборатория.

На откриването присъства и еврокомисарят Мария Габриел, която подчерта значението на това сътрудничество като белег на общоевропейска тенденция. Тя определи RILab i2030 като иновационна лаборатория, която едновременно обръща внимание на младите учени, които искат да останат на нашия континент, но и на бизнеса, показвайки колко важна е цифровизацията.

На събитието присъстваха още и кметът на столицата Йорданка Фандъкова и зам.-министърът на науката и образованието Карина Ангелиева.

RILab i2030 си поставя за цел да интегрира науката, бизнеса и обучението в сферата на цифровите технологии и да предложи на малките и средни предприятия и високотехнологичната индустрия подкрепа за изследвания, съвместни иновационни и изследователски проекти.

Лабораторията ще съдейства за използване и комерсиализиране на резултатите от научните изследвания, трансфера на технологии и реализацията на иновативни продукти. RILab i2030 ще даде възможност за обучение на докторанти и специализанти, на ученици и студенти на практическа STE(A)M работа и проведени стажове, както и за обучение по промишлена дигитализация. Ще се организират курсове за повишаване на уменията на инженерния персонал в Югоизточна Европа и квалификацията в новите цифрови технологии.