Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по полимери на БАН (ИП – БАН). Той беше запознат с научноизследователската и иновационна дейността на учените от института и със Стратегията за развитие на института. ИП – БАН разполага с над 20 модерни апарата за получаване и анализ на полимери и полимерни материали, а една четвърт от изследователите са на възраст до 35 години, съобщи директорът на института проф. Нели Косева.

Министър Вълчев наблюдава експерименти по получаване на електроовлакнени полимерни материали, синтез на полимери и хидрогелове. Бяха проведени демонстрации с апарати за рентгеноструктурен анализ, светлоразсейване и атомно-силов микроскоп.

Научните разработки в областта на полимерите са с приложение в биомедицината, фармацията, екоземеделието, ВЕИ, опазване на околната среда.

На срещата присъстваха още зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, проф. Иван Димов и проф. Костадин Костадинов.

От 25 юни до 5 юли в сградата на БАН юбилейна изложба на тема „Нови биоразградими и биоактивни полимерни материали – стратегии и предизвикателства“ ще представи Лаборатория Биологично активни полимери към Института. Събитието е посветено на 150-годишнината на Българската академия на науките.