Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева участва в заседание на Управителния съвет на Европейската научна фондация (ESF) на 9 май в гр. Рим, Италия.

На 9 и 10 май проф. Пашева взе участие и в научна конференция на тема „ЕВРАТОМ: европейски подход за изследване на връзката между науката и международната политика в ядрената област“, организирана от Университет Roma Tre. На конференцията бяха обсъдени следните теми: сътрудничеството в научните изследвания и политическото му значение, ЕВРАТОМ като инструмент за научно сътрудничество в полза на политическото разбирателство.