Най-новите научни постижения на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН и световните тенденции в езикознанието бяха обсъдени от над 120 учени от България, Европа, Северна Америка и Азия.  по време на двудневната Международната годишна конференция на института.

На 14 и 15 май в Българската академия на науките бяха представени 45 научни доклада, събрани в сборник. Част от тях са свързани със съвременното състояние и историята на българския език; произхода на думите и българските диалекти; термините, новите думи в езика и фразеологизмите. Бяха разгледани въпроси от областта на ономастиката, етнолингвистиката, общото езикознание, компютърната лингвистика, генеративния синтаксис и други.

В рамките на Кръглата маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език с водещи доц. д-р Руска Станчева от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и проф. д-р Красимира Алексова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха обсъдени тенденциите в развитието на книжовния език, кодификацията и нагласите на българите по отношение на българския книжовен език и спрямо конкретни граматични норми.

По време на конференцията беше връчена голямата награда на Института за български език на проф. Малгожата Коритковска от Института по славистика на Полската академия на науките за приноса ѝ към развитието на българската езиковедска наука, както и на две почетни грамоти за дарителска дейност. Проф. Румяна Златанова и проф. Рая Заимова получиха почетни грамоти в знак на признателност за направени от тях щедри дарения на ценна научна литература.

Тази година Международната годишна конференция на ИБЕ – БАН „Проф. Любомир Андрейчин“ се посвещава на 150-годишнината на Българската академия на науките.