Научна конференция „Българската маслодайна роза и етерично маслените култури – история, традиции, наука, икономика“, посветена на 150 години Българска академия на науките, се проведе на 10 и 11 май 2019 г. в Казанлък. Основен организатор на форума е Регионален академичен Център – Казанлък. Събитието е първо в официалната програма на Фестивал на розата 2019 от поредицата празнични събития в Града на розите. В рамките на два дни представители на академичната общност в България представиха свои доклади и научни разработки.

Официални гости на конференцията бяха Галина Стоянова – кмет на община Казанлък, проф. дфн Петър Петров – главен координатор на Национална академична мрежа- БАН, проф. д-р Мая Игнатова – зам. председател на Селскостопанска Академия. Конференцията откри инж. Владимир Чучумишев, координатор на РАЦ – Казанлък.

Първата част на конференцията премина под мотото „Българска маслодайна роза, етерично маслени култури, биоразнообразие – уникалност и научни подходи“. По време  на конференцията бяха представени следните докладите: „Автентичност и качество на ароматични продукти на български рози: бърза оценка чрез традиционни инструментални методи и „електронно обоняние“ – проф. дхн Людмил Антонов, Институт по органична химия – БАН, „Българското розово масло – уникален етнофармакологичен ресурс“ с лектор доц. Милка Милева от Института по микробиология при БАН,, „Медицински видове от българската флора, съхранявани в колекцията на ИРГР – Садово, и възможности за тяхното практическо използване“ – лектор доц. Катя Узунджалиева, „Изследователски програми и постижения на Института по овощарство – Пловдив” с лектор проф. Заря Ранкова. Гл. ас. Ана Добрева от Института по розата представи доклада „Постиженията на ИРЕМК в селекцията на ароматни и медицински растения“.

Втората част на конференцията беше под наслов „История, култура, икономика в Розовата долина“. Изнесени бяха докладите: „Регионалната икономика – от биоземеделието до индустрията” – проф. Гарабед Минасян , ИИИ – БАН, „Празникът на розата в Казанлък – фестивал на традициите, обичаите, културата, аромата и настроението” – д-р Косьо Зарев, община Казанлък, „Принос на розовата култура във външната търговия на България 1879-1944 г.  – д-р Момчил Маринов, директор Исторически музей “Искра”- Казанлък. Също така бе представен докладът ”Културен и етнографски туризъм – предпоставка за развитие и популяризиране на Казанлъшката долина” – Костадинка Василева, член на СХР – Казанлък.

Участниците и гостите на конференцията имаха възможност и да се запознаят с изложбата „Жените в историята на академичната наука в България“, която бе открита на 8 май в Музея на розата. Изложбана  е създадена от Научен архив на БАН.