Пролетната студентска школа по ядрена физика: „Дни на ОИЯИ в България” се провежда за дванадесета поредна година от 14 до 17 май 2019 г. в Боровец. Традиционният семинар е организиран от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН (ИЯИЯЕ), съвместно с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в гр. Дубна, Руската федерация.

Откриването на форума започна с приветствия от зам-председателя на АЯР Алексей Алексиев, чл. – кор. Чавдар Стоянов и проф. Димитър Тонев от ИЯИЯЕ-БАН.

Лектори в школата ще бъдат водещи учени от лабораториите на ОИЯИ-Дубна. Те ще запознаят участниците с най-значимите и нови изследванията и разработки, по които се работи в Института.

В школата участват студенти от Софийски университет, Пловдивски университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Шуменски университет, Технически университет – София, ученици и учители от специализирани училища.