Общото събрание (ОС) на Европейската федерация на академиите на науките (ALLEA) се проведе на 8-10 май в гр. Берн, Швейцария. По време на събитието беше отпразнувана 25-годишнината на организацията. Домакин беше Швейцарската академия на изкуствата и науките. В рамките на събитието се проведе традиционната годишна бизнес среща с представители на над 50 членуващи в ALLEA академии. Обсъдени бяха проблеми на стратегията, управлението и политиките в рамките на организацията.

Участниците в Общото събрание бяха приветствани от Кристиан Люман, ректор на Университета в Берн, и от швейцарския федерален съветник (министър) по въпросите на икономиката, образованието и науката Ги Пармелен.

Президентът на ALLEA и на Швейцарската академия на изкуствата и науките, Антонио Лоприено прочете специален адрес за ролята на академиите в Европейските общества. Генералният директор за наука и новации в Европейската комисия Жан-Ерик Паке произнесе реч за бъдещето на научните изследвания в Европа.

Наградата на ALLEA „Мадам дьо Стал“ за 2019 г. беше връчена на Мариана Мазукато, професор по икономика на иновациите в University College London.

Темата на научния симпозиум, проведен в рамките на Общото събрание, беше Науката и обществото в днешна Европа“. Симпозиумът събра водещи учени, управляващи и представители на гражданското общество, за да обсъдят заедно бъдещето на европейската наука и ролята на академиите като мостове между генерирането и разпространението на знания в полза на обществото.

На Общото събрание на ALLEA и на научния симпозиум Българската академия на науките беше представена от чл.-кор. Костадин Ганев, заместник-председател на БАН.