Годишната среща на българската секция към Асоциацията на стипендиантите Мария Кюри заедно с първа конференция на секцията на тема „Excellent science facing the challenges to science-based industries“ се проведе на 17 и 18 май в Единния център за иновации на БАН.

Конференцията започна с приветствие от председателя на българската секция доц. Анифе Ахмедова от Софийския университет, проф. Павлета Шестакова, член на Управителния съвет на Българската академия на науките, г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката и г-жа Веселина Ангелова, Представителство на Европейската комисия в България.

Програмата продължи с представяне на тема „Intelligent methods for optimization and decision making“ от един от първите стипендианти по програма Мария Кюри – проф. Стефка Фиданова от Института по информацинни и комуникационни технологии-БАН, и на тема „Contribution of Marie Curie Career Integration grant for the establishment of biomedical engineering research group at the Technical University of Varna“ от най-активния и популярен координатор по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ – доц. Кристина Близнакова от Техническия университет-Варна.

Трима индивидуални стипендианти представиха своя опит и научни изследвания – д-р Станимира Танева от Университета в Нотингам, д-р Мамун-ур Рашид от Университета Метрполитан в Манчестър и д-р Йована Ружич от Института по информацинни и комуникационни технологии-БАН. Двата проекта, изпълняващи Нощта на учените в България, запознаха участниците в конференцията с дейностите си.

На 18 май участници в три успешни проекта по Програма Мария Склодовска-Кюри на Института по роботика-БАН и Института по органична химия с Център по фитохимия споделиха своя успешен опит в обмена на персонал между академичен и неакадемичен сектор по схемата RISE (обмен на персонала от изследователи и иноватори).

Следващият панел беше посветен на докторантското обучение по ITN (Иновативни мрежи за първоначално обучение), където една организация (Институтът по органична химия с Център по фитохимия) и трима стипендианти (Виктор Сендеров, Мария Димитрова и Анна Антонова) говориха за възможностите по схемата.

Последната част от Конференцията беше посветена на Академия за меки умения (Soft Skills Academy), където националното контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри Габриела Чупренска представи новия конкурс за Индивидуални стипендии за 2019 г., а г-жа Антоанета Матеева – Националната научна програма “Петър Берон”. Доц. Михаил Илиев пък представи възможностите за кариерно развитие по European Research Council и Националната научна програма “Вихрен”.

Вторият панел от Академията за меки умения беше посветен на лидерството – самоуправление и комуникация.