Церемония по награждаване на победителя в „Конкурса за високи научни постижения в ИФТТ 2017-2018“ се състоя в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) на 23 май. Тя бе открита от директора на института проф. Хассан Шамати. Наградата получи доцент Боян Торосов за изследванията му върху контрола на състоянието на квантови обекти (атоми, молекули, йони, фотони и др.) посредством външни полета чрез намиране на подходящи композитни импулси.

Техниката на композитните импулси (известни от ядрения магнитен резонанс), която осигурява възможността за високи нива на прецизно манипулиране, може да бъде приложена в широк спектър от физични системи. Например в квантовите компютри – при основните логически операции, квантовите алгоритми и за прецизно адресиране на квантовите битове; в атомните часовници; за направата на по-добри оптични елементи (филтри, ротатори, поляризатори) необходими за фотографията, киното, астрономията и др.; в атомните лазери и квантовата микроскопия.

Резултатите от проведените през последните две години изследвания от доц. Торосов са публикувани в три статии в престижното научно списание Physical Review A.

Наградата връчи академик Александър Г. Петров, дългогодишен директор на ИФТТ (1999-2015 г.). Той е инициатор на конкурса, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките, и спонсор на отличието.

По време на церемонията доц. Торосов изнесе академична лекция на тема „Кохерентен контрол чрез композитни импулси“.