Институтът по органична химия с Център по фитохимия-БАН (ИОХЦФ-БАН) обявява конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев” за научно постижение на български учен в областта на органичната химия за периода 2017-2019 г.

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 15.09.2019 г. Условията на конкурса могат да бъдат намерени на интернет страницата на ИОХЦФ-БАН www.orgchm.bas.bg