В двора на „Научeн комплекс 2“ на БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 72 започна изграждането на демонстрационен павилион.  Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни  източници  – БАН е един от десетте партньора, които работят по този проект от Германия, Испания и България. Проектът е по програмата Хоризонт 2020 в синхрон с НПР БГ2020 по подприоритет 7.2 „Повишаване на енергийната ефективност”.

Разработен е иновативен фасаден стъклопакет с циркулиращ воден поток,  който е техническа иновация на нова фасадна система за сгради с почти нулево потребление на енергия.  За първи път в Европа се изгражда демонстрационен павилион, използващ тази иновативна технология.

Демонстрационният павилион трябва да бъде готов през месец август 2019 г., като официалното му откриване е предвидено за месец октомври.

Повече подробности можете да видите в страницата на проекта: http://www.indewag.eu/wp.php