Новият доклад на Научния консултативен съвет на европейските академии (EASAC) „Императивът на действията в областта на климата за защита на човешкото здраве в Европа“ изтъква тревожни данни за здравето на гражданите. В него EASAC се фокусира върху последиците от изменението на климата за човешкото здраве в Европа и ползите от това да се действа сега за намаляване на емисиите на парникови газове с цел стабилизиране на климата.

Актуалната тенденция при емисиите на парникови газове е, че до края на века се очаква повишаване на средната глобална температура с над 3°C в сравнение с нивата от прединдустриалния период. Очаква се увеличението да бъде по-голямо над сушата, отколкото над океаните, като по-този начин населението на света ще бъде изложено на безпрецедентни темпове на изменение на климата, които могат да предизвикат разпространение на болести и преждевременната смъртност.

Рисковете за здравето ще се увеличават в хода на изменението на климата по различни начини:

  • Повишено излагане на високи температури и екстремни събития като наводнения и суши, замърсяване на въздуха и алергени;
  • Влошено качество на храните;
  • Повишена честота и променящо се разпространение на някои инфекциозни заболявания (включително заболявания, пренасяни от комари, болести, пренасяни чрез храната и такива, пренасяни по вода);
  • Нарастващ риск от принудителна миграция.

EASAC подчертава, че основният приоритет е стабилизирането на климата и ускоряването на усилията за ограничаване на емисиите на парникови газове. Икономическите ползи от действията за справяне с настоящите и бъдещите последици за здравето в резултат от изменението на климата ще бъдат значителни, се казва още в доклада.

Едно от ключовите послания в него е, че с икономика с нулеви въглеродни емисии чрез намалено замърсяване на въздуха биха могли да се предотвратят няколко стотици хиляди преждевременни смъртни случаи годишно в ЕС. В доклада се подчертава също, че насърчаването на по-здравословни, по-устойчиви хранителни режими с увеличена консумация на плодове, зеленчуци и бобови растения и намален прием на червено месо би намалило тежестта на незаразните болести, както и емисиите на парникови газове. Това ще предотврати значително увеличаване на разпространението на инфекциозни заболявания.

В заключение се подчертава, че представянето на доказателства за ползите за здравето на човека от действия за справяне с последиците от изменението на климата, може да бъде средство за постигане на бързо намаляване на емисиите на парникови газове.