Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, придружен от главния научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева и научния секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност” проф. Севдалина Димитрова, посетиха Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна в периода 2 – 4 юни 2019 г.

Посещението бе в рамките на провелата се 12-та международна среща „Опитът на ОИЯИ за държавите-членки и партньорите” (JEMS-12).

Като част от програмата на JEMS-12, българската делегация се запозна с научната инфраструктура на Обединения институт и се срещна с водещи учени от различни лаборатории. Освен предвидените срещи в програмата на JEMS-12 българската делегация се срещна и с ръководствата на Лабораторията по информационни технологии и Лабораторията по радиационна биология. По време на посещението в Дубна делегацията разговаря и с български учени, които работят в ОИЯИ.

В рамките на посещението членовете на българската делегация се срещнаха с директора на ОИЯИ акад. Виктор Матвеев. По време на срещата акад. Юлиан Ревалски отбеляза, че Обединеният институт за ядрени изследвания е приоритетен научен партньор на Българската академия на науките. Акад. Виктор Матвеев подчерта, че ръководството на ОИЯИ прави системни усилия за установяване на контакти с широк кръг научни институти на Българската академия на науките.

Акад. Юлиан Ревалски изрази надежда, че нарастващата подкрепа за научните изследвания ще даде възможност за значително разширяване на сътрудничеството между България и ОИЯИ и подчерта необходимостта от привличане на млади хора към науката и значението на установяването на академичен обмен на млади учени.

По време на срещата акад. Юлиан Ревалски връчи на акад. Виктор Матвеев официална покана за участие в честването на 150-годишнината от създаването на Българската академия на науките, което ще се състои през октомври тази година.