Десетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ се проведе на 6 юни в Института по полимери на БАН. Тя се организира от Института по полимери (ИП-БАН) и се посвещава на 150-годишнината на Академията.

Сесията откри директорът на Института проф. Нели Косева, а доц. Еми Халаджова представи историята от идеята за създаването на научната сесия до сега. Първоначално, през 2009 г., сесията стартира като задача по проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ под формата на постерна сесия, а през 2016 г. младите учени започват да изнасят и научни доклади. Всяка година в нея участват над 25 млади химици от различни институти на БАН, университети и държавни институции. След приключването на проекта, сесията продължава да се провежда ежегодно и става традиционна за Института.

По време на откриването, българският учен проф. Николай Царевски от Южния методистки университет на Далас, САЩ – едно от световно разпознаваемите имена в полимерните среди, изнесе лекция на тема: „Функционални разклонени полимери: синтез и приложение“.

Отличени бяха докладите на Оюндари Тумурбаатар и Явор Данов. За най-добро постерно представяне бяха отличени: Селен Исмаил и Мария-Десислава Атанасова. Всички млади учени получиха сертификати за участие.