Четвъртата международна конференция за оползотворяване на природни продукти: От растенията до аптечната лавица ICNPU-2019  се проведе от 29 май до 1 юни в курортен комплекс Албена.

Повече от 300 утвърдени и млади учени от 50 държави представиха над 85 устни доклада и над 240 постерни съобщения. Научните направления включваха областите ботаника и етноботаника, консервация и устойчиво оползотворяване на природните ресурси, хербалистика/растителни добавки, медицинска химия, метаболомика, молекулярна биология и генно инженерство (включително функционална геномика), химия на природните съединения, фармакология и етнофармакология, фармакокинетика и фармакодинамика, растителна биотехнология, системна биология, токсикология.

Най-добрите презентации на млади учени бяха отличени с награди от Bulgarian Phytochemical Society, eFood Journal, AMAPSEEC, International Natural Product Science Taskforce (INPST) и ICNPU. От българска страна бяха отличени двама млади учени за техните постери: докторантката Десислава Гергинова (ИОХЦФ-БАН), наградена от международното научно списание  eFood Journal и докторантката Кристиана Амирова (ИМикБ-БАН), която получи наградата на отворената иновационна платформа International Natural Product Science Taskforce.

Председатели на Организационния комитет на тазгодишната четвърта конференция са доц. д-р Милен Георгиев от Института по микробиология (ИМикБ-БАН), доц. д-р Калина Алипиева и доц. д-р Милена Попова от Института по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ-БАН). Почетен председател е чл.-кор. проф. дн Вася Банкова от ИОХЦФ – БАН.

Организатори са Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН и Институтът по органична химия с Център по фитохимия на БАН.

Събитието се посвещава на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките.