Институтът по оптически материали и технологии на БАН отвори своите лаборатории на 8 юни и представи експонатите на холографската си изложба пред широката публика. В Деня на отворените врати експертите в ИОМТ споделиха знания и опит за това как се създават нови оптични материали, за технологиите и техните съвременни приложения. Събитието беше посветено и на 150-годишнината на БАН.

Светлината, оптичните явления и приложението им в различните технологии са сред основните теми на изследванията на учените в ИОМТ – БАН. Хора от различни възрасти посетиха института – такива, които правят първи стъпки в изследователска лаборатория и които за първи път се докоснаха до изследователска апаратура. Гостите се запознаха с възможностите на съвременната научна инфраструктура за изследване на структурата и оптичните свойства на материята, както и с постиженията на изследователите в ИОМТ – БАН. Учените представиха лабораториите за холографски запис и елипсометрични измервания, съвременните микроскопи – трансмисионен и атомно-силов и 3D оптичен, с които може  да се надникне дълбоко в материята – чак до атомно ниво. Технологиите за получаване на органични светодиоди и слънчеви елементи, както и на оптични и биосензори показаха учените.

За най-малките беше сформирана импровизирана лаборатория, където да научат как се определя тегло с аналитична везна и да наблюдават под микроскоп различни кристали и други интересни обекти.