Съвместната българо-сръбска постерна изложба „София и Белград. Археологически бисери“ може да бъде видяна до 30 юни в градинката Кристал в центъра на столицата.

Сред официалните гости на откриването днес бяха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, заместник-председателят на Сръбската академия на науките и изкуствата акад. Любомир Максимович, заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов и Биляна Генова – директор на дирекция „Култура“ на Столична община. Събитието откри директорът на НАИМ доц. Христо Попов.

Този регион е пълен с останки от древни цивилизации, които са наистина бисери, каза акад. Ревалски и подчерта доброто сътрудничество между Българската академия на науките и Националния археологически институт с музей и Сръбската академия на науките и изкуствата. Председателят на Сръбската академия акад. Максимович отбеляза, че Българската академия на науките е сред най-важните партньори в областта на науката и опазването на културното наследство на региона.

Съвместната българо-сръбска постерна изложба ще бъде представена по едно и също време в двете столици, на чиито територии съществуват селища от хилядолетия и  са разположени по трасето на т.нар. Диагонален път. Той свързва земите на Изтока и Запада, изграден по време на Римската империя, в съвремието продължава да е сред основните европейски пътни артерии.

Идеята за показването на 28–те постера извън музея е в резултат на 15-годишно научно сътрудничество в областта на археологията чрез научния проект между Националния археологически институт с музей на Българската академия на науките (БАН) и Сръбската академия на науките и изкуствата (САНИ).

Откриването на експозицията в Белград се проведе на 14 юни 2019 г. с участието на председателя на САНИ акад. Владимир Костич и с участието на зам.-председателя на БАН чл.-кор. Васил Николов и директора на НАИМ доц. Христо Попов.

Повод за представянето на тази експозиция са няколко знакови годишнини: 150 години от основаването на Българската академия на науките, 140 години от обявяването на София за столица на България, 140 години от установяването на дипломатически отношения между България и Сърбия и 15 години сътрудничество между БАН и САНИ в областта на археологията.

Организатори на изложбата са Националният археологически институт с музей на БАН (НАИМ), Сръбската академия на науките и изкуствата и Археологическия институт в Белград. Партньори са Регионалният исторически музей – София, Музеят на град Белград и Институтът за опазване паметниците на културата – Белград.

Изложбата и много информативният към нея каталог, подготвени с усилията на Снежана Горянова и проф. Весна Бикич, се реализират със съдействието на БАН и Столична община.