Дванадесетата международна конференция „Large-Scale Scientific ComputationsLSSC’19“ се проведе от 10 до 14 юни 2019  г.  в Созопол (http://parallel.bas.bg/Conferences/SciCom19/). Световноизвестни учени обсъдиха постигнатото в най-съвременни области  на високопроизводителните научни пресмятания, числените методи и алгоритми и техните приложения в науката и техниката.

В конференцията участваха представители на 23 държави от Европа, Америка, Азия и Африка. Форума откри чл.-кор. Светозар Маргенов, а заместник-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев поздрави участниците в конференцията. В словото си той обърна специално внимание на 150-годишния юбилей на БАН. Проф. Иван Димов приветства участниците  от името на Министерството на образованието и науката. В научната програма бяха представени 146 доклада.