Международна научна конференция „Българо-хърватски научни, културни и духовни връзки“, посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките, се проведе на 17 и 18 юни 2019 г. Форумът беше организиран от Института за балканистика с Център по тракология в рамките на двустранното сътрудничество на БАН с Хърватската академия на науките и изкуствата. С доклади участваха 30 учени от двете страни.

Приветствено слово от името на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски изнесе проф. Йоана Спасова, научен секретар направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“. Посланикът на Р Хърватия в България Н. Пр. Лйерка Алйбег поздрави участниците и проследи работата на конференцията.

Представен беше сборникът със студии и статии „Българите и Загреб“, резултат от конференция в Загреб през 2017 г. Докладите на учените по време на конференцията обхванаха теми от различни исторически епохи и периоди от Средновековието до нашето съвремие и разкриха нови, неизвестни досега факти от интензивните взаимоотношения между двата братски народа.

В рамките на Двустранната спогодба между БАН и ХАНИ, сключена през 1997 г., понастоящем се изпълняват два научни проекта: Религия, държава и общество при българи и хървати през вековете с ръководители проф. Светлозар Елдъров и проф. Дамир Карбич, и  Българи и хървати в модерна Европа. Културни идентичности и паралели, ръководен от доц. Антоанета Балчева и проф. Хървойка Миханович-Салопек. До момента са организирани 16 съвмести научни конференции, всички с издадени сборници с общ обем от над 4000 страници, които съдържат 250 студии и статии на български и хърватски учени и по съдържание и приноси представляват същинска енциклопедия на историческите връзки между двата народа през вековете и в нашето съвремие. Публикувани са и редица авторски монографии, студии и статии, които разширяват и обогатяват познанието ни за българо-хърватските взаимоотношения в миналото и днес.