Българо-румънската научна конференция „Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти“ се проведе на 19 и 20 юни 2019 г. в  Института за балканистика с Център по тракология – БАН. Научният форум, посветен на 150-та годишнина от основаването на Българската академия на науките, е организиран в сътрудничество с Института за проучване на Югоизточна Европа и с Института по история „Николае Йорга“.

В приветствените слова и поздравителни адреси към участниците проф. д-р Йоанна Спасова-Дикова, научен секретар на БАН за направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“, проф. д-р Румяна Прешленова, директор на ИБЦТ, и Н. Пр. Йон Гъля, посланик на Румъния в България изтъкнаха ролята на българо-румънското научно сътрудничество. Неговите традиции датират от далечната 1869 г., когато в Браила е основано Българското книжовно дружество, чийто правоприемник е БАН.

На конференцията бяха представени резултатите от тригодишните съвместни научни изследвания на два българо-румънски екипа по договори между ИБЦТ – БАН и споменатите румънски научни институции – „Традиционна култура, социална история и история на езиците в Европейския Югоизток“, с ръководители проф. Каталина Ваташеску и проф. Лора Тасева и „Дунавски маршрути: комуникации, вероизповедания и търговски мрежи на Балканите (XV–XIX век)“ с ръководители проф. Георге Лазар и доц. Пенка Данова.

В рамките на тематичните панели „Търговия в Европейския Югоизток“, „Езици, езикови и книжовни контакти“, „Извори, история, нови интерпретации“ и „Литература“ бяха представени 26 доклада от учени и докторанти на партньорските институти, а също и от Института за исторически изследвания, Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и Кирило-Методиевския научен център при БАН, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Форумът е принос към научния диалог между българските и румънските изследователи на историята, езиците и културите на балканските народи.