106 учени от 21 страни от Европа, Азия и Америка обсъдиха последните си проучвания в областта на съхраняването и преобразуването на енергия чрез нови и авангардни материали и технологии, както и на опазването на околната среда и биомедицинските приложения.

Докладите бяха представени на Международната конференция по електрохимия на електроактивните материaли – WEEM 2019, организирана от  Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“. Тя се проведе от 16 до 21 юни 2019 г. в Боровец.

Конференцията е деветата от серия събития, провеждани досега в страни като Германия, Полша, Русия, Унгария и Франция.

WEEM 2019 се посвещава на 150-годишнината от създаването на БАН.