С валидиране на юбилейна марка Българската академия на науките отбеляза Международната година на периодичната таблица на химичните елементи. Печатът за пускане в употреба на пощенската марка поставиха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, главният секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО Христо Георгиев, директорът на дирекция „Съобщения“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Димитров и изтъкнатият български химик проф. Христо Баларев. Събитието се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

Общото събрание на ООН и ЮНЕСКО обявиха 2019 г. за Международна година на периодичната таблица на химичните елементи. Инициативата за издаването на марката е на Националния комитет към Международния съюз по чиста и приложна химия, чийто председател е проф. Христо Баларев и по предложение на БАН. Художник на марката, която е с тираж 5 500 бр., е ас. д-р Светлин Балездров от Националната художествена академия. Тя изобразява периодичната таблица, на която прозира ликът на Дмитрий Менделеев.

Проф. Иля  Воротинцев от Руската академия на науките и Руското химическо дружество „Д.И.Менделеев“ поднесе поздравителен адрес от името на президента на Академията, в който се изказва благодарност за активното участие в научното популяризиране на химическата наука.

Проф. Христо Баларев представи историята, същността и значението на периодичната таблица. Систематизирането и подреждането на химичните елементи от Дмитрий Менделеев по техния атомен номер и повтарящи се химични свойства направи света на химията по логичен и подреден. Това позволява да се предвиди държанието на по-късно откритите елементи, които днес наброяват 118, посочи той. Таблицата е уникален инструмент, който дава възможност на учените да предскажат появата и свойствата на материята на Земята и във Вселената.

Събитието е посветено на 150-годишнината от основаването на Академията и 85-годишнината на проф. Баларев. През изминалата година той учреди награда за млади учени в областта на неорганичната химия, която се връчва на 1-ви ноември. Научните приноси на проф. дхн Христо Баларев са в областта на получаване на нови вещества и материали от многокомпонентни водно-солеви системи.