Учени от Института по проблемите на криобиологията и криомедицината на Националната академия на науките на Украйна (НАНУ) посетиха Института по биология и имунология на размножаването – БАН. Посещението е в рамките на проект „Криобиологични изследвания върху човешки стволови клетки“ и съгласно споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ.

Директорът на Института по проблемите на криобиологията и криомедицината акад. Анатолий Голцев изнесе лекция на тема „Current tendencies of cells and tissues cryobanking“. Той представи съвременните перспективни направления и достижения на криобиологичната наука и работата на украинските колеги в тази област.

Работният колектив бе приет от посланика на Република Украйна в България Виталий Москаленко и бяха обсъдени дейностите по проекта и възможностите за разширяване на колаборацията.

В последните години се провеждат все по-широки проучвания, свързани с биологията на стволовите клетки (СК) и възможността за използването им за нуждите на регенеративната медицина и клетъчната терапия. С проекта се цели на базата на комплексни криобиологични изследвания да бъдат предложени подходящи технологии за криоконсервация на различни видове стволови клетки (ембрионални, мезенхимни, хематопоетични, овариални и индуцирани плурипотентни), гарантиращи запазване на биологичните им свойства и възможността да бъдат използвани в клиничната практика.

На снимката: акад. Анатоли Голцев, проф. Марина Петрушко и д-р Таисия Юрчук (от Украйна) и проф. Сорен Хайрабедян (директор на ИБИР), доц. Пламен Тодоров, проф. Красимира Тодорова