Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ се проведе на 24 юни в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (Ларго).

Събитието откри проф. Весела Цакова – директор на Института по физикохимия “Акад. Р. Каишев” – БАН и координатор на проекта. Специален гост на срещата беше д-р Yi Liu от Изследователски център Юлих, Германия. Тя представи Европейската разпределена инфраструктура EUSMI. За дейността на проекта по Модул 1 говориха проф. Павлета Шестакова и проф. Юри Кълвачев, а по Модул 2 – д-р Иглика Мишкова и доц. Христо Попов.

Срещата продължи на 25 юни с посещение в лаборатории, подкрепени от ИНФРАМАТ. В Института по физикохимия, Института по обща и неорганична химия и Института по катализ бяха представени лаборатории по рентгенови методи и томография, рентгенова фотоелектронна спектроскопия и електронен прамагнитен резонанс. В Института по органична химия с Център по фитохимия беше показана лаборатория по ядрен магнитен резонанс, а в Института по полимери – оборудване за изследване на нанообекти (атомно силова микроскопия и динамично и статично светлоразсейване).

ИНФРАМАТ цели изграждането на разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски). Консорциумът обединява институти на БАН, университети и музеи.